βοῶν

βόα
fish
fem gen pl
βόειος
of an ox
fem gen pl (attic epic ionic)
βόειος
of an ox
masc/neut gen pl (attic epic ionic)
βοάω
cry aloud
pres part act masc voc sg
βοάω
cry aloud
pres part act neut nom/voc/acc sg
βοάω
cry aloud
pres part act masc nom sg (attic epic ionic)
βοάω
cry aloud
pres part act masc nom sg (attic epic doric ionic)
βοή
loud cry
fem gen pl (doric)
βοόω
change into an ox
pres part act masc voc sg (doric aeolic)
βοόω
change into an ox
pres part act neut nom/voc/acc sg (doric aeolic)
βοόω
change into an ox
pres part act masc nom sg
βοόω
change into an ox
pres inf act (doric)
βοῦς
bullock
masc/fem gen pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • βοών — cow house masc nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βόων — βάζω speak fut part act masc voc sg (epic) βάζω speak fut part act neut nom/voc/acc sg (epic) βάζω speak fut part act masc nom sg (epic) βοάω cry aloud imperf ind act 3rd pl (homeric ionic) βοάω cry aloud imperf ind act 1st sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βοῶνα — βοών cow house masc acc sg βοώνης an officer who bought oxen for the sacrifices masc voc sg βοώνης an officer who bought oxen for the sacrifices masc nom sg (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βοῶνας — βοών cow house masc acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βοῶνι — βοών cow house masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • βοῶνος — βοών cow house masc gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • PENTHEUS — fil. Echionis ex Agave coniuge, filiâ Cami, qui cum Liberi patris sacra aspernaretur, irâ numinis, a matre et sorore in furorem versis, laceratus est. Α᾿πὸ τοῦ πένθεος, i.e. a luctu arcessit nomen. Unde Theocritus in Lenis, ubi historiam hanc… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • RUFA Vacca — immolari iubetur Numer. c. 19. v. 2. Edic filiis Israelis, ut accipientes adducant ad te iunicem rufam, perfectam, in qua non sit vitium, cui iugum nondum impositum sit: cuius rei rationem aliis disquirendam relinquit Bochartus; hoc saltem… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • δασύς — εία, ύ και δασός, ιά, ό (AM δασύς, εῑα, ύ) 1. 1. τριχωτός, μαλλιαρός 2. πυκνός 3. (για φυτά) πυκνόφυλλος, φουντωτός 4. (για τόπους) θαμνώδης, με πυκνή βλάστηση 5. (για φθόγγους και λέξεις) αυτός που προφέρεται και γράφεται με δασύ πνεύμα, με… …   Dictionary of Greek

  • κἀβόων — ἀ̱βόων , ἀβάω attain imperf ind act 3rd pl (epic doric aeolic) ἀ̱βόων , ἀβάω attain imperf ind act 1st sg (epic doric aeolic) ἀβόων , ἀβάω attain pres part act masc voc sg (epic) ἀβόων , ἀβάω attain pres part act neut nom/voc/acc sg (epic) ἀβόων …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.